November 23 - November 25, 2015

Thanksgiving Camp Churchill

November 23 - November 27, 2015

Thanksgiving Break

November 30 - December 4, 2015

PTO Book Fair Churchill

December 1 - December 4, 2015

Secondary Class Council Meetings Waterview

December 2, 2015

Gala Meeting

8:45 - 10 am

December 6, 2015

Marché de Noel Waterview